"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน วชิรวิทย์เชียงใหม่ คัพ1

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11
2. เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
3. เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13
4. เด็กชายรัชชณาเอก อินต๊ะรักษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
5. เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
6. เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน วชิรวิทย์เชียงใหม่ คัพ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง
โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565