"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน วชิรวิทย์เชียงใหม่ คัพ 1

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายรัฐธรรม รุจิราภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10
2. เด็กชายศิวพงษ์ สารอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
3. เด็กชายพิงค์พล หาญวชิระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
4. เด็กชายพชร สุวรรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11
5. เด็กชายจิรเมธ อินทะนุรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
6. เด็กชายธันย์พศิน ไชยบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
7. เด็กชายธิติ วิบูลยเสข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
8. เด็กชายติณณภพ มณีกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
9. เด็กชายปุณยกร กลิ่นสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
10. เด็กชายภูวิศ วงค์แสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
11. เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
12. เด็กชายอัจฉริยพงศ์ นันทวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
13. เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน วชิรวิทย์เชียงใหม่ คัพ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ณ สนามฟุตบอลหญ้าจริง โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565