"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง ลำดับที่ 2 สมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรนลิน นิลบรรพต ชั้น ป.2/13 ได้รับรางัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 2 รุ่นอายุไม่ถึง 9ปี จากรายการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่  วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565  จัดโดย สมาร์ท เบรน  ระดับภาค