"The ultimate aim of education is the development of character"

นายอิทธิพัทธ์ ขอดแก้ว นักกีฬาวิ่งเทรล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิพัทธ์  ขอดแก้ว  ม.6/9  นักกีฬาวิ่งเทรล  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รุ่นอายุ Senior I (Under 30 year)   จากการแข่งขัน ZOZZ Moccona CM6  วันที่ 6  สิงหาคม  2565   ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  จัดโดย CM6