"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนรับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขัน Idea Pitching  ประจำภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกบุรุษ ภูริวรางคกูล, นางสาวเขมจิรา ศรีประสาท และนางสาวพิมพ์แพรวา นกน้อย  นักเรียนชั้น ม.4/2  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภูมิภาค จากการแข่งขัน Idea Pitching  ประจำภาคเหนือ ประจำปี  2565   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    แข่งขันวันที่ 19 สิงหาคม 2565   ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จัดโดย AI &Robotics for all Thailand