"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับที่ 10 รุ่น OPEN
– ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม (Group A)
2. เด็กหญิงภัคจิรารัชย์ สมบัติโพธิกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัล
– เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2 ระดับที่ 10 รุ่น OPEN
จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์