"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PAINTBALL SPEED QB

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชนกันต์ ทุ่งไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขัน PAINTBALL SPEED QB จัดโดย TAPS (THAI AIRSOFT PAINTBALL SPEED QB)
สนาม 273 แพรกษา BB CAMP จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565