"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 Electone Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนจินดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Electone Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021
จัดโดย Yamaha Music School ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565