"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขัน Bronco Chess Tournament 2022 รุ่น Under 11 ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธรรมปพน กมลหัตถ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Bronco Chess Tournament 2022  รุ่น Under 11
ณ Bronco Chess Room Sport Club, Chiangmai เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565