"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภวิศ หิรัญพฤกษ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภวิศ หิรัญพฤกษ์ อนุบาล 3/5 ได้รับรางวัล เหรียญทอง BEGINNER TAEKWONDO SKILL #1 SUTTHIWONG TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022 เมื่อวันเสารืที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชัยฤกษ์ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่