"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปรานต์ธรรม ใจมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลหลีกเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรานต์ธรรม ใจมา  อนุบาล 3/6 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอล OCEL SONGLOM YOUTH TEAGUE 2022 ฟุตบอลหลีกเยาวชน 7 คน เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ สองลมสเตเดี้ยม จังหวัดพะเยา