"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชยและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับที่ 7 รุ่น OPEN การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญณิชา จันทร์คง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ที่ได้รับรางวัลชมเชยและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับที่ 7 รุ่น OPEN การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์