"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
2. เด็กชายทินภัทร บัณฑิตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565