"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565 เนื่องในงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ปี 2565  เนื่องในงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา ขีวภาพ  (ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์)

เรื่อง     Nudge Theory in School

ผู้จัดทำ

  1. เด็กชายธนกฤต พิทักษ์
  2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อินประมูล
  3. นางสาวนันทิพร ทองมณี
  4. เด็กหญิงวชิรฉัตร พรหมเสนใจ
  5. เด็กหญิงณัชชา ตุนาโป่ง
  6. เด็กหญิงปาลิตา หวังชนะ
  7. เด็กหญิงกชพร เพิ่มกำลังพล
  8.  เด็กชายวีราทร วงศ์ใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ขัติยา ปิยะรังษี