"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนบดี สีห์โสภณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565