"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 4 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพัชรพรรณ สวัสดิ์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ 4 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์