"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 8 รุ่นอายุ 9 ปี จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฎฐวี ฟองลม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 8 รุ่นอายุ 9 ปี การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์