"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Best Social Media จากการประกวด The Element Thailand 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภิญญ์พิชญา เอี่ยมสะอาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัล Best Social Media จากการประกวด The Element Thailand 2022 ดิน น้ำ ลม ไฟ จัดโดย คุณสงกรานต์ ปัญญาดี
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ ลาน EVENT HALL ชั้น G ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง มอลล์