"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน ระดับ 1 (AD) &เหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภททีม สมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปกป้อง เจตะบุตร ชั้น ป.1/11 ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน ระดับ 1 (AD) รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปีและได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภททีม  การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565  จัดโดยสถาบันสมาร์ทเบรน จินตคณิต  ระดับภาคเหนือ