"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลอันดับที่ 4 กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง รุ่น Basic Pre-Novice กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหล่าสถิรวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง รุ่น Basic Pre-Novice กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565