"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี 2565 “Green Shooting Championship 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเก้า ศุกระจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทปืนยาวอัดลมชาย รุ่น 10 – 12 ปี 10 เมตร / บุคคล (สถิติ 534.2 คะแนน)
จากการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี 2565 “Green Shooting Championship 2022 จัดโดย สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์