"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวจุฑามณี  จันทร์ตา รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  จากการแข่งขันพูดโฆษณาภาษาฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑามณี  จันทร์ตา ม.5/10    รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  จากการแข่งขันพูดโฆษณาภาษาฝรั่งเศส ในงาน Humanitas มนุษย์-นิทรรศน์   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2565  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่