"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับที่ 5 รุ่น Open ในการสอบแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกฤต สมเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับที่ 5 รุ่น Open ในการสอบแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565