"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวทอดาว เทสินทโชติ นักกีฬาว่ายน้ำ รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทอดาว  เทสินทโชติ  ชั้น ม.4/11  นักกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ว่ายน้ำ ผลัดผสม 4×100 เมตร Mixed  และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”    ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565  ณ จังหวัดพัทลุง  จัดการแข่งขันโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง