"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้น ป.3/2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภท ยุวชน หญิง อายุ 7 – 8 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ประเภทต่อสู้ KYORUGI สังกัดทีม Special forces , STC การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ  ณ ยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย  ระดับภาค