"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองและะถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับที่ 4สมาร์ทเบรนจินตคณิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชาณัฏฐ์ สมบัติโพธิกุล ชั้น ป. 3/3 เหรียญทองและถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ที่ 4 รุ่นอายุไม่ถึง 9 ปี
จากการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยสถาบันสมาร์ทเบรน จินตคณิต  ระดับภาคเหนือ