"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ ชั้น ป.3/4 รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) การแข่งขันเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย น้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป สังกัดทีม Special forces ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565  จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ระดับภาค