"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัสรา คำราพิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ระดับ 4 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์