"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันตพิชญ์ มณีวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565
ณ ห้องสักทองอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์