"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา  ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทยุวชนหญิง อายุ 9-10 ปี น้ำหนักเกิน 31 ถึง 35 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565
พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม 2565
ณ ยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก