"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส DB การแข่งขันสะสมคะแนน กอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือตอนบน สนามที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส DB การแข่งขันสะสมคะแนน ตอนบน สนามที่ 3 จัดโดยชมรมกอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือตอนบน สนามที่ 3
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟซัมมิท กรีน วัลเล่ย์ จังหวัดเชียงใหม่