"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงินพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับที่ 3 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป การสอบแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนภัทร  ริยะนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ระดับที่ 3 รุ่นอายุ 9 ปีขึ้นไป การสอบแข่งขัน สมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่