"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน รางวัล SILVER การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชินภัทร พิงคะสัน อนุบาล 3/12 ได้รับรางวัล SILVER ประเภท ยุวชน ชาย 6 รุ่น D น้ำหนักเกิน 23 – 26 กก. KYORUGI THE Respect Team, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565 พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ ยิมเนเซี่ยม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬา จ.พิษณุโลก