"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญรางวัล FUN RUN เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รายการวิ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว JD RUN 2022

เด็กหญิงณหทัย  บุญยะประภา ชั้น ป.2/11 ได้รับเหรียญรางวัล FUN RUN เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร รายการ วิ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว JD RUN 2022
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จัดโดย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ระดับตำบล