"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัชญา สุยะใหญ่ ชั้น ป.2/10 ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับที่ 1 รุ่นอายุไม่ถึง 8 ปี  จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 จัดโดยสมาร์ทเบรน สาขาแยกโรงเรียนปรินส์ฯ ระดับภาค