"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง รุ่น Basic Pre-Novice กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธราพัชร์ อาริยากมลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้ง รุ่น Basic Pre-Novice กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์
จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565