"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการแข่งขันยิงปืนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤติณ กาเยาว์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก

ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 โดยได้รับรางวัล

1. ชนะเลิศ เหรียญทอง ปืนยาวอัดลม / ทีม
2. ชนะเลิศ เหรียญทอง ปืนยาวท่านอน / บุคคล
3. ชนะเลิศ เหรียญทอง ปืนยาวอัดลมคู่ผสม / ทีม