"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณภัทร  วราทรนิธิศ  รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทควันโด จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณภัทร  วราทรนิธิศ  ม.5/10  นักกีฬาเทควันโด ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อสู้ ประเภททีมหญิง  จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565ณ จังหวัดพัทลุง   จัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพัทลุง