"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกันตรัต  เขมาลีลากุล  ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตรัต   เขมาลีลากุล   ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภาคเหนือ  จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมวด “ตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์”   ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4   จัดการแข่งขันโดย  TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565    ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า