"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชานน  สุรพงศพิสิทธิ์ รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายชานน  สุรพงศพิสิทธิ์ ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับภาคเหนือ,  รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ  จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมวด “ตอบปัญหาวิชากฎหมายและการเมือง”   ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4   จัดการแข่งขันโดย  TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565    ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า

รอบระดับประเทศ : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565    ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์