"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธนกฤษ  เดชอานันท์ภร  รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤษ  เดชอานันท์ภร  ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือ,  รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ  จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หมวด “ตอบปัญหาวิชาฟิสิกส์”   ในงาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4   จัดการแข่งขันโดย TCaster

รอบระดับภาคเหนือ : วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565    ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ทพลาซ่า

รอบระดับประเทศ : วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565    ณ เซ็นทรัลเวิลดิ์