"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาววศิชล กิติลือ รับทุนจากสถาบันเกอเธ่ ไปศึกษาภาษาเยอรมัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววศิชล กิติลือ ม.6/8  ที่ได้รับทุน Pasch เพื่อศึกษาภาษาเยอรมัน ณ ประเทศเยอรมนี   ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2565  จัดโดย สถาบันเกอเธ่