"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธรรม์ เลาหพูนรังษี รับรางวัลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรม์  เลาหพูนรังษี  ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง, รางวัลคะแนนรวมสูงสุด  ภาคเหนือ  และรางวัลคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด  จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18   วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม  2565  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จัดโดย มูลนิธิ สอวน.