"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ 1 HappyNess Sanpatong Travel 2022 เยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปันนา พุทธินันทน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันแบดมินตันรายการ 1 HappyNess Sanpatong Travel 2022 เยาวชน
เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 ณ สนามแบดมินตัน สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่