"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันแบตมินตันระดับภาคเหนือ รายการ Happiness

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันแบตมินตันระดับภาคเหนือ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี รายการ Happiness ณ สนามสันป่าตอง สปอร์ตคลับ เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565