"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับภาคเหนือ เข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานครฯ  ด้วยการนำเสนอโมเดลลดนักดื่มหน้าใหม่เด็กปรินส์ Noแอล(กอฮอล์) โมเดลการรณรรงค์ประชาสัมพันธ์ลดนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเป็นเกราะป้องกันภัยแอลกอฮอล์ให้กับนักเรียนในทุกมิติ

ผู้จัดทำโครงงาน   

  1. เด็กหญิงกวินธิดา       ทาแก้ว
  2. เด็กชายฉันทัช          เชื้อสะอาด
  3. เด็กชายณัฐชนน       ศิริเอก

ครูที่ปรึกษา    ครูกรกช  ไชยวงค์   ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น