"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Chiangrai sport city Taekwondo championship 2022 ”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปิติภัทร ทุ่งไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ด้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ชายcadet รุ่นอายุ12-14ปี รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภททีม รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทต่อสู้ชาย cadet ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “Chiangrai sport city Taekwondo championship 2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565