"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล YAMAHA GOLD PRIZE เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายภูษณสิทธิ์ คงเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงภูษณิศา คงเหลือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2021 ในนามของวง Power Bank และได้รับรางวัล YAMAHA GOLD PRIZE
เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ ประเภท Electone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จัดโดย สถบันดนตรียามาฮ่า
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และจะมีการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม ต่อไป