"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัสภรณ์ สุเมรุไหว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขัน PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ
จัดโดย สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ สนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565