"The ultimate aim of education is the development of character"

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน CHIANGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 12 – 14 ปี ชาย (รุ่นC. น้ำหนัก 37 – 41 กก.) รายการCHIANGRAI SPORT CITY TAEKWONDO CHAMPOINSHIPS 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 ณ Central Chiang rai shopping center จัดโดย สำนักงานการกีฬาเทควันโด จังหวัดเชียงราย